Àrees

Dret Civil

 •  Reclamacions de cantitat
 • Incompliments contractuals
 • Responsabilitat contractual
 • Reclamació de productes bancaris (clàusules sòl, Swaps, gastos d’hipoteca, hipoteques multidivisa, etc.)
 • Desnonaments
 • Divorcis i procediments de guarda i custòdia. Davant Jutjat i Notari.

Dret Mercantil

 • Responsabilitat d’administradors
 • Constitució de sociedats mercantils
 • Registre de marques

Dret Penal

 • Alcoholèmies i conduccions sense carnet
 • Delictes contra el patrimoni
 • Delictes contra la salut pública
 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual
 • Apropiacions indegudes
 • Estafes
 • Delictes econòmics
 • Delictes contra la Hisenda Pública
 • Assistència 24 hores